W związku z modernizacją Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach w dniu 25 marzec 2010 kontynuując cykl spotkań z mieszkańcami odbyła się kolejna konsultacja społeczna na którą zostali zaproszeni przedstawiciele mieszkańców części miasta Krzeszowice.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele beneficjenta, Kierownik Projektu oraz przybyli mieszkańcy.

Celem konsultacji było:

  • omówienie założeń projektu modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach,
  • przedstawienie mieszkańcom postępu prac nad projektem
  • wpływ oddziaływania inwestycji na sąsiadujące nieruchomości

Obecny na spotkaniu Kierownik Projektu przedstawił szczegóły zmian budowy oczyszczalni ścieków dotyczące:

  • stopnia przygotowania projektu do realizacji
  • zmiany lokalizacji stacji zlewczej ścieków dowożonych beczkowozami
  • metod zniwelowania hałasu
  • wyczyszczonego i przywróconego do stanu pierwotnego stawu biologicznego
  • nowego ogrodzenia
  • możliwości nasadzenia drzew wokół oczyszczalni

Na prośbę uczestników konsultacji zobowiązaliśmy się zawiadamiać mieszkańców o bieżącym postępie prac poprzez umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń.

Podczas spotkania mieszkańcy zadawali wiele pytań, na które staraliśmy się udzielać wyczerpujących odpowiedzi.