BIURO SPÓŁKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE ZAMKNIĘTE OD DNIA 13.03.2020 R. DO ODWOŁANIA.

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją   epidemiologiczną, Zarząd podjął decyzję o zamknięciu biura Spółki od dnia  13.03.2020 r. do odwołania. Wszelkie umówione spotkania zostają odwołane.      
Jednocześnie począwszy od dnia dzisiejszego, tj. 12.03.2020 r. prosimy o ograniczenie kontaktu bezpośredniego z naszymi służbami wyłącznie do spraw niezbędnych i pilnych. Obsługa Klientów będzie realizowana przez mniejszą liczbę pracowników.

Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie poprzez:

  • stronę internetową: wikkrzeszowice.pl
  • adres email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl
  • Internetowe Biuro Obsługi (IBO)dostępne z naszej strony internetowej.

Aby zarejestrować się w serwisie IBO należy wypełnić formularz dostępny tutaj:  http://wikkrzeszowice.pl/wp-content/uploads/2018/10/formularz-akceptacji-otrzymywania-faktur-droga-elektroniczna.pdf i przesłać na adres obslugaklienta@wikkrzeszowice.pl.

  • kontakt telefoniczny:
  • Centrala: 12 12 282 13 20
  • Dziennik Podawczy:12 282 13 20
  • Dział Techniczny:12 282 13 20, wew. 522, 523
  • Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków: 12 282 13 20 wew. 521, 536
  • Informacja o należnościach: 12 282 13 20 wew. 526, 532
  • Odczyt wodomierza: 12 282 13 20 wew. 521, 536.

Laboratorium Spółki wstrzymuje wykonywanie badań dla klientów zewnętrznych od 13.03.2020 r. do odwołania.