16 października 2014

Z chronicznym brakiem wody (poniżej 1000 m3 na osobę na rok) borykają się kraje afrykańskie oraz Belgia, Węgry i Mołdawia.

Ostatnie aktualności