16 października 2014

Na lądzie, w większości państw, podstawowych źródłem wody pitnej są pokłady podziemne, które zajmują zaledwie 0,6% światowych zasobów wód.

Ostatnie aktualności