16 października 2014

Mniej niż 2% zasobów wodnych na świecie to wody słodkie w stanie płynnym, z których możemy czerpać wodę przeznaczoną do spożycia.

Ostatnie aktualności