Logotypy

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice w ramach projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaprasza do udziału w konkursie na prezentację multimedialną pt. „Środowisko ponad wszystko”.

Do zabawy zachęcamy uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
z terenu gminy Krzeszowic.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie prezentacji multimedialnej poruszającej tematykę ekologii i ochrony środowiska w gminie Krzeszowice w związku z realizacją projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”, w szczególności spraw związanych z budową kanalizacji w gminie i jej wpływu na środowisko naturalne.

Celem konkursu jest:

  1. Skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu od czasu realizacji projektu pn.” Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”.
  2. Popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych, przede wszystkim w sektorze środowiska, oraz ich roli w procesie rozwoju kraju.
  3. Promocja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  4. Kształtowanie postaw proekologicznych.
  5. Inspirowanie dzieci i młodzieży do działań kreatywnych.

Konkurs polega na wykonaniu w programie Power Point prezentacji multimedialnej, obrazującej tematykę:

  • Co zmieni się w gminie Krzeszowice po wybudowaniu kanalizacji?
  • Jak kanalizacja chroni przyrodę?
  • Dlaczego ważne jest podłączenie do kanalizacji sanitarnej?
  • Jak wyglądałby świat bez kanalizacji?
  • Jak budowa kanalizacji wpływa na środowisko naturalne?

Oceniać będziemy kreatywność i ciekawe ujęcie tematu, doceniając również niepowtarzalne, autorskie pomysły, związane z tematyką konkursu.

Prace konkursowe należy dostarczyć na adres siedziby spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice ul.Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice w terminie do 1 czerwca 2015 roku, na płycie CD lub DVD. Na autorów zwycięskich prac czekają.ciekawe.nagrody. Szczegóły konkursu oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są w regulaminie konkursu:

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, wszystkim życzymy powodzenia
i wesołej zabawy w tworzeniu !

 

Prezes Zarządu
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.
Magdalena Walczowska