Szanowni Państwo,

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia  instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. W niezabezpieczonej instalacji woda może zamarznąć, na skutek czego może dojść do awarii i zalania.

Miejscami najbardziej wrażliwymi na rozmrożenie są wodomierze, które często znajdują się w nieogrzewanych  piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych lub garażach.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajduje się wodomierz , przed działaniem mrozu, poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien,
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy – czy nie są uszkodzone,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina ,styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nieocieplone, odpowiednio zaizolować – ocieplić,
  • elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okrasie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

Następstwem zamarznięcia wody w wodomierzu jest jego uszkodzenie skutkujące utratą szczelności i wyciekami wody (zagrożenie zalaniem).  Zdarzenie takie należy zgłosić do Spółki: nr telefonu 12 282 01 81 (w dni robocze od 7:00 do 15:00) oraz 12 282 09 65 lub 735 983 954 (w dni robocze od 15:00 oraz w dni wolne od pracy i święta).

Wymiana rozmrożonego wodomierza jest usługą płatną, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek utrzymania pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, w należytym stanie  należy do Odbiorcy Usług.

Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od Odbiorców!

Już teraz zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową!