W dniu 26 czerwca 2014 r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Od małego jestem - Eko” zorganizowanego w zakresie informacji i promocji w ramach projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki sanitarnej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Krzeszowice.
Nagrody oraz dyplomy uznania wręczyła pani prezes Magdalena Walczowska. Upominki dla wszystkich uczestników konkursu zostały przekazane opiekunom.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za duży wkład pracy oraz zaangażowanie w przygotowanie prac. Jednocześnie gratulujemy talentu oraz pomysłowości w doborze materiałów i technik wykonania.

Zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych konkursach organizowanych przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.