TytułPliki do pobrania
Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzeszowicach ul. Żbicka”
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii- przetarg ofertowy
Ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych”
Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka – etap III”
Ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka etap II – przetarg ofertowy
Ogłoszenie – przetarg ofertowy na dostawę energii elektrycznej
Ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Ogłoszenie- przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pompowni z instalacją odgromową, z wykonaniem kompletnego pokrycia dachowego, rozbiórka istniejącej wiaty przylegającej do pompowni na działce nr 132 obręb Czatkowice, gmina Krzeszowice”
Wyniki
Ogłoszenia
Ogłoszenie- przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pompowni z instalacją odgromową, z wykonaniem kompletnego pokrycia dachowego, rozbiórka istniejącej wiaty przylegającej do pompowni na działce nr 132 obręb Czatkowice, gmina Krzeszowice”
Ogłoszenie- przetarg ofertowy na odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego
Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka
Ogłoszenie- przetarg ofertowy na dostawę energii elektrycznej.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Ogłoszenie- przetarg ofertowy na odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Nawojowa Góra – etap III
3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Paczółtowice
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na os. Żbik w Krzeszowicach
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Nawojowa Góra – etap III
Remont Budynku Krat
Budowa Kanalizacji w Miejscowościach Krzeszowice, ul. Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa Góra
Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach
Budowa kanalizacji w miejscowościach Czerna, Czatkowice, Nowa Góra
Budowa kanalizacji w miejscowościach Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na Usługi Działań Promująco-Informacyjnych
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na Modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Budowa kanalizacji w miejscowosciach Nawojowa Góra, Paczółtowice, Krzeszowice Os. Żbik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na Uslugi Inzyniera