Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia w trybie przetargu ofertowego na odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego. Przedłużono termin na składanie ofert do 07.02.2017

Więcej informacji http://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

5706 odwiedzin