TytułPliki do pobrania
Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka
Ogłoszenie- przetarg ofertowy na dostawę energii elektrycznej.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Ogłoszenie- przetarg ofertowy na odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców