Zamówienie w trybie przetargu ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka.

232 odwiedzin