Fundusz spójności

Nr POIS.01.01.00-00-073/08
Beneficjent: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o.
Wartość Projektu: 132 183 248,23 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 81 264 690,15 PLN

 

Struktura finansowania projektu

struktura_finansowania

 

 

 

 

 

 

Wartość całkowita projektu 132 183 248,23 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

dla_rozwoju_is