15 grudnia 2009

Podpisanie umowy na wykonanie projektu modernizacji COŚ Krzeszowice

15 grudnia 2009 r. w Krzeszowicach podpisano pierwszą umowę na “Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach” w ramach Projektu o nazwie “Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”.

Ostatnie aktualności