16 października 2014

Rzeki to naturalne cieki powstające z połączenia potoków lub wypływające z jeziora, źródła lub rzadziej mokradła. Stanowią one ważne ogniwo krążenia wody w przyrodzie. Na południu Polski stanowią główne źródło wody pitnej.

Ostatnie aktualności