16 października 2014

20% wszystkich zasobów wód powierzchniowych w Unii Europejskiej zagrożonych jest zanieczyszczeniem.

Ostatnie aktualności