W dniu 21 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Ekologia w obiektywie”, zorganizowanego w ramach promocji projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy". Uroczystość miała miejsce w sali konferencyjnej siedziby spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.

Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo w konkursie, a wygranym jeszcze raz gratulujemy !