Zatwierdzenie laboratorium

Poniżej zamieszczamy decyzję o zatwierdzeniu naszego laboratorium do wykonywania analiz wody pitnej (fizykochemia i mikrobiologia)

Zatwierdzenie laboratorium na 2020 r.

Zatwierdzenie laboratorium na 2021 r.