Poniżej zamieszczamy zestawienie danych pochodzących z badań fizykochemicznych wód pitnych z 2019 roku, w które zaopatrujemy mieszkańców Gminy Krzeszowice.

Pobierz (I kwartał)

Poniżej zamieszczamy zestawienie danych pochodzących z badań fizykochemicznych wód pitnych z 2018 roku, w które zaopatrujemy mieszkańców Gminy Krzeszowice.

Pobierz (I kwartał)

Poniżej zamieszczamy zestawienie danych pochodzących z badań fizykochemicznych wód pitnych z 2017 roku, w które zaopatrujemy mieszkańców Gminy Krzeszowice.

Pobierz (I kwartał)

Poniżej zamieszczamy zestawienie danych pochodzących z badań fizykochemicznych wód pitnych z 2016 roku, w które zaopatrujemy mieszkańców Gminy Krzeszowice.

Pobierz (I kwartał)

Poniżej zamieszczamy zestawienie danych pochodzących z badań fizykochemicznych wód pitnych z 2015, w które zaopatrujemy mieszkańców Gminy Krzeszowice.

Pobierz (I kwartał)
 
 Tabela - Wodociąg grupowy miejski zaopatrywane miejscowości Krzeszowice, os. Czatkowice Górne, Czatkowice Dolne, Żbik, Nawojowa Góra, Tenczynek
aniony mg/l kationy mg/l
Wodorowęglanowy HCO3- 244,0 Wapniowy  Ca2+ 67,0
Siarczanowy SO42-   18,2 Magnezowy Mg2+ 14,1
Chlorkowy Cl-     5,3 Sodowy Na+   2,5
Fluorkowy F- <0,10 Potasowy K+    <1
Suma składników mineralnych  351,1 mg/l