Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach którego dokonał Burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl w obecności zaproszonych gości m.in. przedstawicieli instytucji związanych z ochroną środowiska, zaprzyjaźnionych Beneficjentów, wykonawcy zadania, inżyniera kontraktu oraz pracowników spółki. Uczestnikom konferencji przybliżony został historyczny zarys oczyszczalni ścieków oraz zakres prac wykonywanych w ramach modernizacji […]

czytaj więcej


W dniu 21 grudnia 2011 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „W zgodzie z przyrodą”. Uroczystość miała miejsce w sali konferencyjnej siedziby spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice. Nagrody w imieniu Zarządu Spółki wręczyła pani V-ce prezes Magdalena Dziura. Upominki dla pozostałych uczestników konkursu zostały przekazane opiekunom.

czytaj więcejZarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym pt. "W zgodzie z przyrodą", dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Krzeszowice.
Konkurs współfinansowany jest przez Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice oraz przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

czytaj więcej


W dniach od 27-08-2012 do 19-09-2012 odbyły się spotkania z mieszkańcami miejscowości objętymi budową kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Na spotkaniach obecni byli przedstawiciele: spółki, inżyniera kontraktu oraz firm wykonawczych, którzy przybliżyli mieszkańcom istotne informacje dotyczące projektu czyli cel, zakres oraz konieczność […]

czytaj więcej