Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach którego dokonał Burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl w obecności zaproszonych gości m.in. przedstawicieli instytucji związanych z ochroną środowiska, zaprzyjaźnionych Beneficjentów, wykonawcy zadania, inżyniera kontraktu oraz pracowników spółki. Uczestnikom konferencji przybliżony został historyczny zarys oczyszczalni ścieków oraz zakres prac wykonywanych w ramach modernizacji […]

czytaj więcej


W dniu 21 grudnia 2011 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „W zgodzie z przyrodą”. Uroczystość miała miejsce w sali konferencyjnej siedziby spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice. Nagrody w imieniu Zarządu Spółki wręczyła pani V-ce prezes Magdalena Dziura. Upominki dla pozostałych uczestników konkursu zostały przekazane opiekunom.

czytaj więcej