Od kilku miesięcy mieszkańcy miejscowości: Paczółtowice, Nawojowa Góra, Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia, Miękinia Stawiska, Ostrężnica, Nowa Góra Łany, Krzeszowice – ul.Miękińska, Czatkowice, Czerna, Nowa Góra mają już możliwość podłączania się i korzystania z sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach Projektu pn.”Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Kanalizacja w tych miejscowościach została […]

czytaj więcej


W dniu 26 czerwca 2014 r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Od małego jestem - Eko” zorganizowanego w zakresie informacji i promocji w ramach projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki sanitarnej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Krzeszowice.

czytaj więcej