Zgromadzenie Wspólników: Gmina Krzeszowice

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej:                Andrzej Furmanik
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:   Józef Górecki
  • Sekretarz Rady Nadzorczej:                            Jan Nadgórski
  • Członek Rady Nadzorczej:                               Jadwiga Adam
  • Członek Rady Nadzorczej:                               Jadwiga Sałustowicz

Zarząd Spółki:

  • Prezes Zarządu : Henryk Skotniczny
  • Prokurent           : Elżbieta Surowiec