Zgromadzenie Wspólników: Gmina Krzeszowice

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej:                 Andrzej Furmanik
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:   Jadwiga Sałstowicz
  • Sekretarz Rady Nadzorczej:                             Jan Nadgórski
  • Członek Rady Nadzorczej:                                Krzysztof Grzegorek 
  • Członek Rady Nadzorczej:                                Marek Podsiadło                          

Zarząd Spółki:

  • Prezes Zarządu : Henryk Skotniczny
  • Prokurent           : Elżbieta Surowiec