Zgromadzenie Wspólników: Gmina Krzeszowice

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej:                Andrzej Furmanik
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:  Jadwiga Sałstowicz
  • Sekretarz Rady Nadzorczej:                            Jan Nadgórski
  • Członek Rady Nadzorczej:                               Maciej Staśkiewicz                            

Zarząd Spółki:

  • Prezes Zarządu : Henryk Skotniczny
  • Prokurent           : Elżbieta Surowiec