Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Krzeszowicach
prowadzi działalność na terenie: 

obszar_dzialania