Pod koniec września 2009r. Jaspers otrzymało celem ewaluacji wstępną wersję wniosku i analizę wykonalności. Ze względu na prośbę o zmianę priorytetów skierowaną przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, ewaluacja projektu została odłożona do początku 2010 r. W dniach 25 i 26 lutego 2010r. przeprowadzono wizję lokalną, odbyły się również rozmowy dotyczące projektu, w wyniku których Spółka otrzymała […]

czytaj więcejW związku z modernizacją Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach w dniu 25 marzec 2010 kontynuując cykl spotkań z mieszkańcami odbyła się kolejna konsultacja społeczna na którą zostali zaproszeni przedstawiciele mieszkańców części miasta Krzeszowice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele beneficjenta, Kierownik Projektu oraz przybyli mieszkańcy. Celem konsultacji było: omówienie założeń projektu modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach, […]

czytaj więcej


W związku z realizacją projektu w ramach Funduszu Spójności pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” w dniach 25-26 luty 2010 r. odbyła się wizyta ekspertów Inicjatywy JASPERS w osobach: Pan Waldemar Jastrzemski i Pan Łukasz Wyra wraz z Panią Dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska […]

czytaj więcej