Pod koniec września 2009r. Jaspers otrzymało celem ewaluacji wstępną wersję wniosku i analizę wykonalności. Ze względu na prośbę o zmianę priorytetów skierowaną przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, ewaluacja projektu została odłożona do początku 2010 r. W dniach 25 i 26 lutego 2010r. przeprowadzono wizję lokalną, odbyły się również rozmowy dotyczące projektu, w wyniku których Spółka otrzymała […]

czytaj więcej