15 listopada w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice w obecności burmistrza Gminy Krzeszowice Czesława Bartla podpisana została umowa na kontrakt V czyli Modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciel Inżyniera Kontraktu oraz firmy zajmującej się promocją i reklamą projektu. Wykonawcą tego zadania została firma INSTAL Kraków S.A. która spełniła […]

czytaj więcej


Miło nam poinformować, że spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zajęła pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na wykonanie najładniejszej ozdoby choinkowej. W konkursie wzięły udział Instytucje Wdrażające w sektorze środowiska oraz beneficjenci środowiskowych osi POIiŚ.

czytaj więcej


19 października 2010 r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice podpisana została umowa na roboty budowlane dla Kontraktu IV pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Czerna, Krzeszowice – os. Czatkowice Dolne, os. Czatkowice Górne, Nowa Góra”. Jest to kolejny kontrakt na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice […]

czytaj więcej


W dniu 26-09-2010 r. o godzinie 16.00 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Woli Filipowskiej w którym uczestniczyło około 100 osób z udziałem sołtysa, burmistrza Gminy Krzeszowice, przedstawicieli Beneficjenta oraz Wykonawcy. Podczas spotkania przybliżono mieszkańcom istotne informacje dotyczące Projektu pn. ” Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” oraz przedstawiono harmonogram prac […]

czytaj więcej


W dniu 19 -09-2010r o godzinie 14.00 w Wiejskim Domu Kultury w Filipowicach odbyło się czwarte już spotkanie z mieszkańcami w związku z realizacją projektu pn.„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Na spotkanie przybyło około 80 mieszkańców Filipowic oraz Miękini Stawiska . Ponadto w spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy Krzeszowice, Sołtysi […]

czytaj więcej


W niedzielę tj. 5 września 2010r. odbyły się dwa kolejne spotkania z mieszkańcami obszarów objętych projektem pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Spotkania odbyły się w miejscowościach Paczółtowice oraz Nawojowa Góra. W obu spotkaniach uczestniczyło po około 70 osób, przy udziale sołtysów, przedstawicieli władz Gminy Krzeszowice, Beneficjenta, Wykonawcy, Inżyniera […]

czytaj więcej


28 sierpnia 2010r. odbyło się pierwsze z serii spotkań z mieszkańcami obszarów objętych projektem pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Korzystając z uprzejmości Gospodarzy spotkania z mieszkańcami osiedla Żbik, tj. Burmistrza Gminy Krzeszowice Czesława Bartla oraz Przewodniczącej Osiedla P. Aleksandry Góreckiej, przedstawiciele Beneficjenta, inżyniera kontraktu, wykonawcy oraz licznie przybyli […]

czytaj więcej


11 sierpnia 2010 r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice podpisana została umowa na roboty budowlane dla Kontraktu II pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia” Jest to kolejny kontrakt na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”, współfinansowanego przez Unię […]

czytaj więcej9 czerwca 2010 r. podpisaliśmy umowę na roboty budowlane dla Kontraktu I „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Nawojowa Góra, Paczółtowice, Krzeszowice os. Żbik” realizowanego w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Wykonawca Kontraktu - Firma ABM SOLID S.A. z Tarnowa spełniła wszystkie wymagania w trybie przetargu nieograniczonego i została wyłoniona wg kryterium najniższej ceny. Podczas podpisywania umowy obecni byli: Burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl, przewodnicząca os. Żbik w Krzeszowicach – Aleksandra Górecka, sołtys Paczółtowic – Andrzej Furmanik a także przedstawiciele Inżyniera Kontraktu.

czytaj więcej