Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach którego dokonał Burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl w obecności zaproszonych gości m.in. przedstawicieli instytucji związanych z ochroną środowiska, zaprzyjaźnionych Beneficjentów, wykonawcy zadania, inżyniera kontraktu oraz pracowników spółki. Uczestnikom konferencji przybliżony został historyczny zarys oczyszczalni ścieków oraz zakres prac wykonywanych w ramach modernizacji […]

czytaj więcej


W dniu 21 grudnia 2011 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „W zgodzie z przyrodą”. Uroczystość miała miejsce w sali konferencyjnej siedziby spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice. Nagrody w imieniu Zarządu Spółki wręczyła pani V-ce prezes Magdalena Dziura. Upominki dla pozostałych uczestników konkursu zostały przekazane opiekunom.

czytaj więcejZarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym pt. "W zgodzie z przyrodą", dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Krzeszowice.
Konkurs współfinansowany jest przez Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice oraz przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

czytaj więcej


W dniach od 27-08-2012 do 19-09-2012 odbyły się spotkania z mieszkańcami miejscowości objętymi budową kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Na spotkaniach obecni byli przedstawiciele: spółki, inżyniera kontraktu oraz firm wykonawczych, którzy przybliżyli mieszkańcom istotne informacje dotyczące projektu czyli cel, zakres oraz konieczność […]

czytaj więcej


19 czerwca 2011 roku odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami objętymi budową kanalizacji sanitarnej w ramach III Kontraktu zgodnie z realizacją projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Pierwsze spotkanie odbyło się o godzinie 15.00 w miejscowości Ostrężnica, kolejne o godzinie 17.00 w miejscowości Nowa Góra Łany. W spotkaniu wzięli […]

czytaj więcej


22 maja 2011roku odbyły się kolejne dwa spotkania z mieszkańcami objętymi budową kanalizacji sanitarnej w ramach III Kontraktu zgodnie z realizacją projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Pierwsze spotkanie odbyło się o godzinie 14.00 w miejscowości Miękinia, natomiast kolejne o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Krzeszowice na sali Herbowej, […]

czytaj więcej


9 marca 2011 r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice podpisana została umowa na roboty budowlane dla Kontraktu III pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Krzeszowice ul. Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa Góra”. Jest to ostatni kontrakt na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”, współfinansowanego […]

czytaj więcej


30.01 br. w OSP Czerna oraz w Domu Kultury w Nowej Górze odbyły się kolejne spotkania z mieszkańcami tych miejscowości w związku z realizacją projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. W spotkaniach obok gospodarzy – Sołtysów , uczestniczył Burmistrz Gminy Krzeszowice, Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. […]

czytaj więcej


W związku z realizacją projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” w dniu 22-01-2011 r. w budynku OSP na osiedlu Czatkowice odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami w ramach IV kontraktu. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy Krzeszowice, przedstawiciele: beneficjenta, wykonawcy, inżynier kontraktu oraz przybyli mieszkańcy. W trakcie spotkania przybliżono […]

czytaj więcej