Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie realizowanego przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”, została zakończona. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2009 roku podpisując umowę na dofinansowanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowany był na 5 kontraktach budowlanych w ramach […]

czytaj więcejW związku z zakończeniem prac związanych z budową kanalizacji, Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zaprasza mieszkańców miejscowości Czerna objętych projektem, w dniach 24-25 września 2014 r., w godzinach 16.00 – 19.00 do Szkoły Podstawowej w Czernej (budynek dolny), gdzie wydawane będą informacje techniczne dotyczące możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. W celu uzyskania indywidualnej […]

czytaj więcej


Od kilku miesięcy mieszkańcy miejscowości: Paczółtowice, Nawojowa Góra, Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia, Miękinia Stawiska, Ostrężnica, Nowa Góra Łany, Krzeszowice – ul.Miękińska, Czatkowice, Czerna, Nowa Góra mają już możliwość podłączania się i korzystania z sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach Projektu pn.”Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Kanalizacja w tych miejscowościach została […]

czytaj więcej


W dniu 26 czerwca 2014 r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Od małego jestem - Eko” zorganizowanego w zakresie informacji i promocji w ramach projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki sanitarnej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Krzeszowice.

czytaj więcej


W związku z zakończeniem prac związanych z budową kanalizacji, Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zaprasza mieszkańców Miękini objętych projektem w dniach 28-29 lipiec 2014 r., w godzinach 15.30 – 19.00 do Sołtysówki w Miękini, gdzie wydawane będą informacje techniczne dotyczące możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. W celu uzyskania indywidualnej informacji należy posiadać przy […]

czytaj więcej


W dniu 10 czerwca 2013r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Podpisano umowę z Wykonawcą zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej – Paczółtowice” realizowanego w ramach I kontraktu. Wykonawcą inwestycji została firma Biuro Techniczno-Handlowe EMP Termo Ewa i Marek Piękoś S.J. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania SIWZ. Wartość kontraktu wynosi 5 […]

czytaj więcej


W dniu 24 kwietnia 2013r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice została podpisana umowa z Wykonawcą zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na os. Żbik w Krzeszowicach” realizowanego w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice-dorzecze Rudawy”. Wykonawcą inwestycji została Eurovia Polska S.A. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego , oferując najniższą cenę . […]

czytaj więcej