Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie realizowanego przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”, została zakończona. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2009 roku podpisując umowę na dofinansowanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowany był na 5 kontraktach budowlanych w ramach […]

czytaj więcej