Ceny wody oraz ścieków na rok 2017/2018

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXX/332/2017  z dniem 01.05.2017 r. wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 01 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  Sp. z o.o.  Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr XXX/333/2017 z dnia 30.03.2017 r.  w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla poszczególnych grup odbiorców.

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka   netto

Cena/stawka

brutto

Jednostka miary

1.

 

Grupa 1

Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy*

1) cena 1m3

dostarczonej wody

3,55

3,83

zł/m3

2) stawka opłaty

abonamentowej

3,79

4,09

zł/odbiorca/m-c

2.

Grupa 2

Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*.

1)cena 1m3

dostarczonej wody

3,55

3,83

zł/m3

 

 

 

 

 

 

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

netto

Cena /stawka dopłaty do 1 m3 ścieków netto

Cena/stawka netto dla odbiorców

Cena/stawka brutto dla odbiorców

Jednostka miary

1.

Grupa 1 Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego

1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków

12,18

3,45

8,73

9,43

zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej

9,91

-

9,91

10,70


zł/odbiorca / m-c

2.

Grupa 2 Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody

1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków

12,18

3,45

8,73

9,43

zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej

8,44

-

8,44

9,12


zł / odbiorca / m-c

3.

Grupa 3

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego

1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków

12,18

2,71

9,47

10,23

zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej

9,91

-

9,91

10,70


zł/odbiorca/m-c

4.

Grupa 4

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody

1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków

12,18

2,71

9,47

10,23

zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej

8,44

-

8,44

9,12


zł/odbiorca/m-c

Wysokość stawek dotyczących opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych :

L.p.

Rodzaj opłaty

Stawki opłat w zł

netto

brutto

1.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

56,01

60,49

2.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

56,01

60,49

3.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

75,92

81,99

 

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

L.p.

Rodzaj opłaty

Wyszczególnienie

Stawka

Jednostka miary

netto

brutto

1.

Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4

Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej

0,045

0,050

zł/1% przekroczenia

Taryfy obowiązują od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.

*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2015, poz. 139).

Ceny wody oraz ścieków na rok 2016/2017

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka   netto

Cena / stawka brutto

Jednostka miary

1.

Grupa 1 Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy*

1) cena 1m3 dostarczonej wody

3,57

3,86

zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej

3,81

4,11

zł/odbiorca/m-c

2.

Grupa 2 Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*.

1)cena 1m3 dostarczonej wody

3,57

3,86

zł/m3

      

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

netto

Cena /stawka dopłaty do 1 m3 ścieków netto

Cena/stawka netto dla odbiorców

Cena/stawka brutto dla odbiorców

Jednostka miary

1.

Grupa 1 Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego

1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków

12,69

3,45

9,24

9,98

zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej

9,97

-

9,97

10,77


zł/odbiorca / m-c

2.

Grupa 2 Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody

1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków

12,69

3,45

9,24

9,98

zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej

8,28

-

8,28

8,94


zł / odbiorca / m-c

3.

Grupa 3

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego

1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków

12,69

2,71

9,98

10,78

zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej

9,97

-

9,97

10,77


zł/odbiorca/m-c

4.

Grupa 4

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody

1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków

12,69

2,71

9,98

10,78

zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej

8,28

-

8,28

8,94


zł/odbiorca/m-c

 

Wysokość stawek dotycząca opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych :

L.p.

Rodzaj opłaty

Stawki opłat w zł

netto

brutto

1.

Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń wodociągowych

55,80

60,26

2.

Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń kanalizacyjnych

55,80

60,26

3.

Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

96,40

104,11

 

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

L.p.

Rodzaj opłaty

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

netto

brutto

1.

Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4

Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej

0,048

0,052

zł/1% przekroczenia

 

Taryfy obowiązują od dnia 01.05.2016 r. do dnia 30.04.2017 r.

  • Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2015, poz. 139).