OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ

W KRZESZOWICACH z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA
nr XXIII-236-2016

Rady Miejskiej w Krzeszowicach  z dnia 4 sierpnia 2016

UCHWAŁA
nr XV/162/2015

Rady Miejskiej w Krzeszowicach  z dnia 30.12.2015

UCHWAŁA
nr XL/447/2014

Rady Miejskiej w Krzeszowicach  z dnia 27 marca 2014 roku

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Budownictwa

z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA
nr XXXVI/408/2013

Rady Miejskiej w Krzeszowicach  z dnia 28 listopada 2013 roku

USTAWA Sejmu RP

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  z dnia 7 czerwca 2001 roku

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszowice – Zalas

UCHWAŁA NR VI/81/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA
NR VI/50/2015

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszowice

UCHWAŁA NR VI/80/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA
nr XLV/361/2009

Rady Miejskiej w Krzeszowicach  z dnia 29 grudnia 2009 roku

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary

UCHWAŁA NR VI/82/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO