Uchwała nr 1/2012 w sprawie stosowania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIV/133/2011 z dnia 01 grudnia 2011 r., z dniem 01.01.2012 r. wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywane na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę nr XIV/134/2011 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków od wszystkich odbiorców w wysokości 0,93 zł netto na rok obowiązywania taryf tj. od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka nettoJednostka miary
1.Ogółem odbiorcy usług1) cena 1m3 dostarczonej wody3,10zł/m3
2) stawka opłaty stałej
abonamentowej
2,93zł/odbiorca/m-c

Wysokość cen i opłat za odprowadzone ścieki

L.p.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka
netto dla odbiorców
Jednostka miary
1.Ogółem
odbiorcy usług
1) cena 1m3
odprowadzonych ścieków
7,997,06zł/m3
2) stawka opłaty
stałej abonamentowej
6,756,75zł/odbiorca/m-c

Do wyżej wymienionych cen i opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Taryfy obowiązują od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Zarząd Spółki WiK Krzeszowice