Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XLIII/343/2009 z dnia 26 listopada 2009r., z dniem 01.01.2010r wprowadza się do taryfy obowiązujące od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywane na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Jednocześnie informuję się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę nr XLIII/345/2009 w dniu 26 listopada 2009r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków od wszystkich odbiorców w wysokości 2,29zł brutto (2,14zł netto) na rok obowiązywania taryf tj. od 1 stycznia 2010r. do dnia 31.12.2010r.

Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka netto Jednostka miary
1. Ogółem odbiorcy usług 1) cena 1m3 dostarczonej wody 2,59 zł/m3
2) stawka opłaty stałej
abonamentowej
1,91 zł/odbiorca/m-c

Wysokość cen i opłat za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka netto Cena/stawka
netto dla odbiorców
Jednostka miary
1. Ogółem
odbiorcy usług
1) cena 1m3
odprowadzonych ścieków
7,59 5,45 zł/m3
    2) stawka opłaty
stałej abonamentowej
4,38 4,38 zł/odbiorca/m-c

Do wyżej wymienionych cen należy doliczyć podatek VAT - 7% zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Podstawa: Dz. U. nr 59 poz. 1100 z dn. 30.11.1999 r.) Taryfy obowiązują od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Zarząd Spółki WiK Krzeszowice