Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXVIII/213/2008 z dnia 27 listopada 2008r., z dniem 01.01.2009r wprowadza się do taryfy obowiązujące od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywane na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Jednocześnie informuję się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę nr XXVIII/214/2008 w dniu 27 listopada 2008r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków od wszystkich odbiorców w wysokości 2,29zł brutto (2,14zł netto) na rok obowiązywania taryf tj. od 1 stycznia 2009r. do dnia 31.12.2009r.

Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka nettoJednostka miary
1.Ogółem odbiorcy usług1) cena 1m3 dostarczonej wody2,49zł/m3
2) stawka opłaty stałej
abonamentowej
1,13zł/odbiorca/m-c

Wysokość cen i opłat za odprowadzone ścieki

L.p.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka
netto dla odbiorców
Jednostka miary
1.Ogółem
odbiorcy usług
1) cena 1m3
odprowadzonych ścieków
6,774,63zł/m3

Do wyżej wymienionych cen należy doliczyć podatek VAT - 7% zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Podstawa: Dz. U. nr 59 poz. 1100 z dn. 30.11.1999 r.) Taryfy obowiązują od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

Zarząd Spółki WiK Krzeszowice