Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że po upływie 70 dni od daty złożenia wniosku oraz zgodnie z Informacją Burmistrza Gminy Krzeszowice o wejściu w życie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 1 maja 2014 do dnia 30 kwietnia 2015 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę nr XLI/459/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków od wszystkich odbiorców w wysokości 3,70 zł netto w okresie od 01.05.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.

Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka nettoJednostka miary
1.Ogółem odbiorcy usług1) cena 1m3 dostarczonej wody3,59zł/m3
2) stawka opłaty stałej abonamentowej3,87zł/odbiorca/m-c

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka netto
dla odbiorców
Jednostka miary
1.Ogółem odbiorcy usług1) cena 1m3 odprowadzanych ścieków13,399,69zł/m3
2) stawka opłaty stałej Abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg urządzenia pomiarowego11,4111,41zł/odbiorca/m-c
2) stawka opłaty stałej Abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg przeciętnych norm9,809,80zł/odbiorca/m-c

*Do wyżej wymienionych cen i opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfy obowiązują od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.

Zarząd Spółki WiK Krzeszowice