Cennik za usługi wywozu nieczystości płynnych wykonywane przez
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.

Wywóz nieczystości płynnych Cena netto Cena brutto
do 3 m 3 15,74 zł/m 3
+ transport (3,00 zł/km)
17,00 zł/m 3
+ transport (3,24 zł/km)
powyżej 3 m 3 15,74 zł/m 3 17,00 zł/m 3