Cennik usług w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych na terenie nieutwardzonym, do maksymalnej głębokości 1,5m

l.p

nazwa usługi :

Cena netto

[zł]

Cena brutto

[zł]

1

Punkt  włączeniowy  :

 • każdy następny metr
  (wykop, materiał, montaż)

 • każdy następny metr  (materiał, montaż)

462,96 zł

64,81 zł

46, 30 zł

500,00 zł

69,99 zł

50,00 zł

2

Punkt końcowy:
(zestaw wodomierza, przejście przez ścianę budynku)

254, 63 zł

275,00 zł

Kalkulacja na wykonanie przyłącza wodociągowego nie obejmuje kosztów związanych
z wykonaniem :

 • projektu technicznego przyłącza wodociągowego,
 • projektu organizacji ruchu,
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 • odtworzenia nawierzchni drogi ,
 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 • przewiertu ,
 • laboratoryjnego badania wody,
 • czynności związanych z uzyskaniem zgód, decyzji lub uzgodnień.

Ww. czynności leżą po stronie osoby zainteresowanej wykonaniem przyłącza wodociągowego. Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zastrzega sobie prawo do zmiany wartości kalkulacji dla indywidualnych przypadków, stwierdzonych podczas wizji terenowej przed rozpoczęciem wykonania prac budowlanych.

Cennik usług w zakresie wykonywania przyłączy kanalizacyjnych na terenie nieutwardzonym, do maksymalnej głębokości 1,5m

l.p

nazwa usługi :

Cena netto zł/mb

Cena brutto zł/mb

1.

Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(montaż, roboty ziemne, materiał)

111,11 zł

120,00 zł

2.

Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(montaż, materiał)

69,44 zł

75,00 zł

3.

Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(roboty ziemne)

46,30 zł

50,00 zł

Kalkulacja na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem :

 • projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego,
 • odtworzenia nawierzchni drogi ,
 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 • przewiertu ,

Ww. czynności leżą po stronie osoby zainteresowanej wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zastrzega sobie prawo do zmiany wartości kalkulacji dla indywidualnych przypadków, stwierdzonych podczas wizji terenowej przed rozpoczęciem wykonania prac budowlanych.