Ceny wody oraz ścieków na rok 2015/2016

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr VI/48/2015 z dnia 26.03.2015 r., z dniem 01.05.2015 r. wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 01 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.   

Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę nr VI/49/2015       z dnia 26.03.2015 r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich odbiorców w wysokości 2,34 zł netto w okresie od 01.05.2015 r. do dnia 30.04.2016 r.

W podanej poniżej cenie 1 m3 ścieków, została uwzględniona dopłata.

Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoJednostka miary
1.Ogółem odbiorcy usług1) cena 1m3 dostarczonej wody3,623,91zł/m3
2) stawka opłaty stałej abonamentowej3,774,07zł/odbiorca/m-c

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka
Netto

Cena/stawka
netto

Cena/stawka
brutto

Jednostka
miary

1.

Ogółem odbiorcy usług

1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków

11,58

9,24

9,98

zł/m3

  

2) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego


8,76


8,76


9,46


zł/odbiorca/m-c

  

2) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia wody


7,47


7,47


8,07

zł/odbiorca/m-c

 

Taryfy obowiązują od dnia 01.05.2015 r. do dnia 30.04.2016 r.

Zarząd Spółki WiK Krzeszowice