11 sierpnia 2010 r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice podpisana została umowa na roboty budowlane dla Kontraktu II pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia” Jest to kolejny kontrakt na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”, współfinansowanego przez Unię […]

czytaj więcej