W lipcu 2019 r. zostały zakończone prace ziemne przy budowie kanalizacji w ramach projektu  „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”. Spółka jako inwestor wybudowała w ciągu 11 miesięcy ponad 21 km sieci kanalizacyjnej. Trwają jeszcze prace porządkowe oraz prace związane z odtworzeniem nakładek asfaltowych w m. Sanka. Spółka […]

czytaj więcej