Dział Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Zawiadamia o wystąpieniu poważnej awarii na sieci wodociągowej (07-12-2019) Miejscowość: Tenczynek ul. / lokalizacja: ul. Zamkowa i wszystkie boczne, ul. Kałuży i wszystkie boczne, ul. Polna i wszystkie boczne. W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Szacowany czas przywrócenia […]

czytaj więcej