Poszukujemy osoby na stanowisko Konserwator oczyszczalni ścieków Obowiązki: bieżąca obsługa oczyszczalni ścieków, wykonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów urządzeń oczyszczalni, dbałość o utrzymanie urządzeń w czystości i należytym stanie technicznym, utrzymywanie należytego porządku na terenie oczyszczalni ścieków oraz w obiektach technologicznych, usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków, pobieranie prób ścieków do analizy, sprawowanie kontroli nad jakością ścieków dostarczanych do […]

czytaj więcej