Zaproszenie do złożenia oferty Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn. „Odbiór  i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego” Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z […]

czytaj więcej

ZałącznikiW dniu 04.07.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice – Henryk  Skotniczny  wraz z Burmistrzem Gminy Krzeszowice – Wacławem Gregorczykiem sfinalizował sprawę pożyczki na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie projektu  pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas […]

czytaj więcej