Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia, którego celem jest realizacja zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia), Sanka. Termin na składanie ofert: 09.03.2018r. Więcej informacji na stronach: https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice,a,1417234,budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-poludniowej-czesci-gminy-krzeszowice-zalas-czesc-wschodnia-i-sanka.html http://wikkrzeszowice.pl/przetarg/budowa-kanalizacji-sanitarnej/

czytaj więcej