Od kilku miesięcy mieszkańcy miejscowości: Paczółtowice, Nawojowa Góra, Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia, Miękinia Stawiska, Ostrężnica, Nowa Góra Łany, Krzeszowice – ul.Miękińska, Czatkowice, Czerna, Nowa Góra mają już możliwość podłączania się i korzystania z sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach Projektu pn.”Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Kanalizacja w tych miejscowościach została […]

czytaj więcej