Miło nam ogłosić wyniki konkursu filmowego pn. „Ekologia w obiektywie” zorganizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy. Do konkursu zgłoszono 6 filmów które zostały zakwalifikowane do głosowania internetowego. Zwycięzcami Konkursu zostali uczestnicy, których filmy otrzymały najwięcej punktów w wyniku głosowania internetowego przez […]

czytaj więcej
Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy Krzeszowice, media często podejmują temat dotyczący wysokości cen za usługi wodno-kanalizacyjne, ponieważ ceny te od lat wzbudzają wiele emocji wśród ludności, radnych i dziennikarzy, szczególnie w okresie przemian politycznych w tym wyborów. Najwięcej kontrowersji wzbudza wysokość cen i ich zróżnicowanie w zależności od regionu czy gminy. Zgodnie z powszechnie […]

czytaj więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie realizowanego przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”, została zakończona. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2009 roku podpisując umowę na dofinansowanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowany był na 5 kontraktach budowlanych w ramach […]

czytaj więcej


Spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice informuje, że na terenie gminy pojawiły się osoby podające się za pracowników spółki. Bardzo prosimy o dużą ostrożność, ponieważ pracownicy spółki poruszają się pojazdami oznakowanymi, a ponadto posiadają legitymacje służbowe. Dla bezpieczeństwa prosimy nie zapominać o wylegitymowaniu przychodzących osób.

czytaj więcej